اخبار

"تشکیل جلسه کمیته کارشناسی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم"

"تشکیل جلسه کمیته کارشناسی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم"
"تشکیل جلسه کمیته کارشناسی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم"
و تائید برنامه عملیاتی سه ساله سلامت نظام اداری وزات متبوع
اولین جلسه کمیته کارشناسی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، در راستای اجرای بندیک مصوبات جلسه مورخ 26/2/96 کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، در تاریخ 24/4/96با حضور رئیس ، دبیر و اعضای کمیته برگزار و برنامه عملیاتی سه ساله سلامت نظام اداری وزارت متبوع مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
آقای لطفی معاون دفتر مدیریت عملکرد و رئیس کمیته کارشناسی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شاخص های سنجش سلامت اداری و اقداماتی صورت پذیرفته در زمینه مبارزه با فساد در سال 94 پرداخته و اظهار داشتند تدوین برنامه عملیاتی سه ساله سلامت نظام اداری در کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم مصوب ،و نسخه اولیه آن با در نظر گرفتن برنامه ها ،تکالیف و اسناد بالادستی توسط دفتر مدیریت عملکرد تهیه و جهت اعمال نظرات کارشناسی به اعضای کمیته ارسال گردید.در این جلسه ضمن بررسی شاخص ها نظرات اعضاء اعمال خواهد شد.
همچنین اعضای کمیته به تشریح وضعیت فعلی و چالش های موجود پیرامون شاخص های برنامه پرداخته و جهت رسیدن به اهداف مورد نظر پیشنهادات خود را ارائه نمودند.با توجه به بررسی واصلاح تعدادی از شاخص ها، برنامه عملیاتی مزبور در جلسه کمیته کارشناسی سلامت اداری مورد تائید اعضا قرار گرفت.
در ادامه آقای حاجی وند رئیس اداره نظارت،بازرسی و سلامت اداری و دبیر کمیته کارشناسی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ضمن تشکر از مشارکت اعضا در تدوین برنامه عملیاتی سلامت اداری ،به لزوم تدوین شاخص های عملیاتی تاکید کرده و بیان داشتند که برنامه مذکور پس از اصلاح مطابق نظر اعضا، به کمیته سلامت اداری وزارت متبوع جهت تصویب نهایی ارائه می گردد.همچنین به لزوم پیگیری نامه محرمانه شماره 31279/و/م در خصوص اقدامات معاونت ها و سازمان های تابعه در زمینه سلامت اداری و مبارزه با فساد در طول چهارسال گذشته جهت تهیه گزارش جامع وزارت متبوع در این خصوص،اشاره نمودند.
۲۶ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۳۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید