اخبار

اقدامات دفتر مدیریت عملکرد در خصوص انجام ارزیابی عملکرد سال 94

اقدامات دفتر مدیریت عملکرد در خصوص انجام ارزیابی عملکرد سال 94
1- تعیین مسئولیت و پاسخگویی معاونت ها،واحدهای ستادی و سازمان های تابعه در مقابل عملکرد از طریق صدور بخشنامه های مقام عالی وزارت متبوع
2-تشکیل کمیته کارشناسی مدیریت عملکرد متشکل از نمایندگان ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی ،معاونت ها و سازمان های تابعه
3-صدور احکام اعضای کمیته کارشناسی مدیریت عملکرد به همراه شرح وظایف آنان
4-تعریف فرایند کارشناسی عملکرد واحدهای اجرایی توسط نمایندگان ارزیابی عملکرد واحدهای تخصصی ستادی متناسب با شاخص های مربوط به هر واحد
5 – بارگزاری شاخص های عمومی و اختصاصی سطح ملی ستاد و سازمانهای تابعه و برش های استانی ، ستاد و سازمانهای تابعه در سامانه
6 – تعریف کاربری برای واحدهای ستادی و اجرایی وزارت متبوع و سازمانهای تابعه و واحدهای اجرایی آنها
7– تفکیک شاخص های عمومی و اختصاصی مربوط به هر واحد و درج در کاربری مربوطه در سطح ستاد ، استانها و سازمانهای تابعه
8 – برگزاری همایش توجیهی – آموزشی سامانه مدیریت عملکرد در تاریخ 16/12/94 برای نمایندگان واحدهای ستادی ، استانی و سازمانهای تابعه
9 – تعریف کاربری کارشناسی برای واحدهای ستادی در وزارت متبوع و سازمانهای تابعه متناسب با شاخص های هر حوزه
10 – پیگیری تهیه و ارسال برش های استانی شاخص های عمومی ستاره دار از واحدهای زیربط
11-تقسیم وظایف کارشناسان گروه ارزیابی عملکرد و مشخص کردن کارشناس معین برای واحدهای ستادی،استانی و سازمان های تابعه جهت پیگیری و پشتیبانی های لازم
12 – زمانبندی انجام ارزیابی عملکرد و اعلام به واحدهای ستادی ، استانی و سازمانهای تابعه
13 – نظارت و کنترل انجام خودارزیابی های واحدهای ستادی ، استانی و سازمانهای تابعه
14 – ارائه بازخورد در خصوص روند انجام خودارزیابی واحدهای ستادی ، استانی و سازمانهای تابعه در مقاطع زمانی
15 – نظارت و کنترل بر انجام کارشناسی واحدهای ستادی در وزارت متبوع و سازمانهای تابعه و ارائه بازخورد به صورت تلفنی یا مکتوب
16 – نظارت و کنترل بر انجام اقدامات اصلاحی واحدهای اجرایی و ستادی و ارائه بازخوردهای مقطعی
17 – تهیه گزارش نهایی عملکرد وزارت متبوع و سازمانهای تابعه جهت ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۹:۲۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید