اخبار

ارزیابی عملکرد مقایسه وضعیت موجود با انتظارات و خواسته ها برای تحقق اهداف سازمان است.

ارزیابی عملکرد مقایسه وضعیت موجود با انتظارات و خواسته ها برای تحقق اهداف سازمان است.
شریعت مشاور وزیر و مدیرکل دفترمدیریت عملکرد وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی درخراسان رضوی: ارزیابی عملکرد مقایسه وضعیت موجود با انتظارات و خواسته ها برای تحقق اهداف سازمان است. در ارزیابی عملکرد به دنبال به اصطلاح مچ گیری نیستیم بلکه هدف غایی اصلاح فرآیندها، حل مسائل و مشکلات است.

شریعت مشاور وزیر و مدیرکل دفترمدیریت عملکرد وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی درخراسان رضوی:
ارزیابی عملکرد مقایسه وضعیت موجود با انتظارات و خواسته ها برای تحقق اهداف سازمان است. در ارزیابی عملکرد به دنبال به اصطلاح مچ گیری نیستیم بلکه هدف غایی اصلاح فرآیندها، حل مسائل و مشکلات است.
اولین جلسه تخصصی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس و کارشناسان مدیریت عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و خراسان شمالی در دفتر مدیریت عملکرد این اداره کل با هدف هماهنگی و پیگیری امور ذیربط برگزار گردید.


در این جلسه شریعت مشاور وزیر و مدیر کل دفترعملکرد وزارت تعاون،کا رو رفاه اجتماعی به تشریح وظایف دفتر کل مدیریت عملکردپرداخت و اذعان داشت: ارزیابی عملکرد مقایسه وضعیت موجود با انتظارات و خواسته ها برای تحقق اهداف سازمان است و در ارزیابی عملکرد به دنبال به اصطلاح مچ گیری نیستیم بلکه هدف غایی اصلاح فرآیندها، حل مسائل و مشکلات است. دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سه طریق به ارزیابی می پردازد که عبارتند از :1- ارزیابی کارکنان و خود ارزیابی2- ارزیابی سازمان3- بازرسی توسط تیم های تخصصی و رصد سامانه های آماری
در بخش دیگر ایشان به لزوم مدیریت دانش از طریق مستند سازی اشاره کرد و آن را لازمه اجرای برنامه جامع مدیریت عملکرد دانست. ایشان اظهار داشت که حتماً باید انتظارات ازکارکنان بصورت شفاف اطرف مدیران بیان شود که البته این موضوع از طریق نرم افزار تسما نیز اجرا می گردد. روند کلی پاسخگویی به شکایات و درخواست ها از طریق:1- سامانه سامد2- ملاقات های حضوری با مدیریت اداره کل و معاونین ایشان3-مکاتبات محرنامه به وسیله اداره مدیریت عملکرد انجام می گیرد.
ایشان خاطر نشان کرد: رویکرد بازرسی و مدیریت عملکرد باید بصورت جامع باشد وبا توجه به بررسی های صورت گرفته رتبه اداره مدیریت عملکرد تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی درپاسخگویی به نامه های سامانه سامد و بازرسی کل عالی بوده است.
مشاور وزیر در این جلسه خواستار ارتباط با سازمان های تابعه و اداره مدیریت عملکرد آن سازمان ها و استفاده از تجارب و دانش مشترک به منظور اجرای هرچه بهتر ارزیابی و عملکرد در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی شد.
۳۱ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۵۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید