اخبار

سومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد در سال 1399 در تاریخ 30/7/99 با موضوع نحوه برگزاری جشنواره شهید رجائی و تقدیر از برگزیدگان و منتخبین ارزیابی عملکرد سال 98 در ساختمان مرکزی وزارت متبوع برگزار گردید.

سومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد در سال 1399 در تاریخ 30/7/99 با موضوع نحوه برگزاری جشنواره شهید رجائی و تقدیر از برگزیدگان و منتخبین ارزیابی عملکرد سال 98 در ساختمان مرکزی وزارت متبوع برگزار گردید.
- سومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد در سال 1399 در تاریخ 30/7/99 با موضوع نحوه برگزاری جشنواره شهید رجائی و تقدیر از برگزیدگان و منتخبین ارزیابی عملکرد سال 98 در ساختمان مرکزی وزارت متبوع برگزار گردید.
در این جلسه با توجه به نتایج اعلام شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت های امورتعاون، رفاه اجتماعی ، توسعه کارافرینی واشتغال در بعد شاخص های اختصاصی و معاونت توسعه مدیریت ومنابع، مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری و دفتر مدیریت عملکرد در بالاترین میزان رشد امتیاز و مرکزامار و اطلاعات راهبردی و دبیرخانه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نیز در بیشترین میزان تحقق بعنوان واحدهای برتر در بعد شاخص های عمومی برگزیده شدند. همچنین دفتر امور بین الملل با کسب بیشترین رشد امتیاز در شاخص های اختصاصی نسبت به سال 97 به عنوان واحد برتر انتخاب شد .در زمینه نحوه نحوه تشویق واحدهای استانی مقرر شد ،دستور مقام عالی وزارت در هامش گزارش دفتر مدیریت عملکرد اجرایی گردد.
در بخش سازمان های تابعه ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای با بیشترین درصد تحقق و سازمان تامین اجتماعی با بیشترین رشد امتیاز سال 98 نسبت به سال 97 ، سازمان برتر شناخته شدند.
در همین زمینه در خصوص نحوه برگزاری جشنواره شهید رجایی و نیز میزان پاداش تخصیص یافته به واحدهای برتر(فوق العاده کارائی )با توجه به شیوع بیماری کرونه ، مقرر گردید بررسی های لازم توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انجام و اقدام مناسب معمول گردد.
۳ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۲۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید