اخبار

بازرسی فضای عمومی ادارات کل اجرایی وزارت متبوع در استان همدان در تاریخ 13/5/97 آغاز شد

بازرسی فضای عمومی  ادارات کل اجرایی وزارت متبوع در استان همدان  در تاریخ 13/5/97 آغاز شد
بازرسی فضای عمومی ادارات کل اجرایی وزارت متبوع در استان همدان
در تاریخ 13/5/97 آغاز شد
مدیر کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان همدان در نشست توجیهی تیم بازرسی فضای عمومی با ذکر این مطلب که بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شودافزود : دولتها و سازمانها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا ی سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. سازمانها تا زمانی که برای بقا تلاش می کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می دانند ، باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند و این اصل جز با بهبود مدیریت عملکرد امکان پذیر نخواهد بود که این امر را می توان با ایجاد و به کار گیری سیستم های ارزیابی عملکرد با الگوی متناسب ، ایجاد کرد . سازمان‌هایی که در تدوین اهداف خود، رضایت مردم را به عنوان اصول مهم در نظر گرفته‌اند، بررسی نتایج عملکرد، یک فرآیند مهم راهبردی تلقی می‌شود. در این راستا بسیاری از سازمان‌ها از شاخص‌های کلیدی عملکرد بهره می‌گیرند.

در ادامه طاهری مشاور دفتر امور استانها گفت: هدف از ارزیابی فضای عمومی انتقال تجارب موفق ،ایجاد انگیزه بین کارکنان و رقابتی کردن کار و در نهایت رضایت مردم است
حاجیوند رئیس اداره بازرسی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در ادامه جلسه ضمن توضیح مفهوم نظارت و بازرسی و با اشاره به اینکه تیم ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق برنامه زمانبندی تعیین شده به استانها سفر می کنند افزود: اولین بازرسی از استان کردستان شروع شده واستان همدان دومین استانی است که تیم بازرسی به آن سفر می کند و این بازرسی‌های دوره‌ای در راستای تاکیدات مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر حضور یکپارچه تیم بازرسی= در استان‌ها برای ارزیابی و بررسی عملکرد‌ها و انتقال تجارب موفق کاری و نیز رفع مشکلات و نارسایی‌های احتمالی صورت می‌گیرد .در آسیب شناسی سال گذشته که از طریق نظرسنجی از کارشناسان مربوطه انجام شد آسیب های بازرسی فضای عمومی شناسایی شد که از مهمترین آنها ماهیت متفاوت واحد های اجرایی بود که با شاخص های یکسان اندازه گیری می شدند که با گروهبندی چهارگانه و جدا نمودن شاخص های ارزیابی برای هر کدام از گروه ها این مشکل را برطرف کردیم .
وی افزود: از آسیب های دیگر وزن متفاوت دستگاهها و استانها بود که باید جداگانه مورد ارزیابی قرار می گرفت که در سال جدید هر واحد اجرایی را بابرنامه های خود ارزیابی می شود
حاجیوند افزود : قبل از مراجعه تیم بازرسی و ارزیابی عملکرد به استانها شیوه نامه ارزیابی تهیه شده و برای استانها ارسال شد و انتظارات از استانها در این شیوه نامه به صورت کامل لحاظ شده است.
۱۴ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۰۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید