تهدید علیه روستا

تهدید علیه روستا، دکتر ربیعی . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مروری بر مبانی نظری تأثیر آزادسازی اقتصادی بر اشتغال

امروزه یکی از مهمترین دغدغه های سیاست مداران و اقتصاد دانان تأثیر پدیده جهانی شدن اشتغال یا آزادسازی اقتصادی بر متغیرهای واقعی قتصاد مانند تولید و اشتغال است. این مهم همراه با رشد تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رشد جریان سرمایه در سطح بین الملل و افزایش بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر اقتصاد کشورها را با شدت بیشتری تحت تأثیر قرار داده است(ماهنامه مدیریت بازار کار شماره 1)
جشنواره خانوادگی کارگران ؛ جدایی از فضای مجازی/ الگویی که می تواند فراگیر شود

جشنواره خانوادگی کارگران ؛ جدایی از فضای مجازی/ الگویی که می تواند فراگیر شود

شاید برای کارشناسان و جامعه شناسان و اهالی فن یک الگو باشد جشنواره تفریحی ورزشی خانوادگی کارگران که در سنگاچین برگزار شد و چه خوب است همگی ببینیم چه اتفاقی افتاد که طی سه شبانه روز خانواده ها به جز موارد ضروری دست به موبایل نمی زدند!؟

تکنولوژی تحمیل گرایانه خود را بر زندگی ما تحمیل کرده است / ما به سواد برای کاهش آسیب های اجتماعی نیاز داریم/ تقویت فضای دیجیتال و جوامع محلی با هدف غلبه بر کمبود ها

دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : تکنولوژی تحمیل گرایانه خود را بر زندگی ما تحمیل کرده است / ما به سواد برای کاهش آسیب های اجتماعی نیاز داریم/ تقویت فضای دیجیتال و جوامع محلی با هدف غلبه بر کمبود ها

نگاهی به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی کشور کرواسی و گزارش سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زاگرب

سرزمینی که هم اکنون به عنوان کشور کرواسی شناخته می شود تا پایان جنگ جهانی اول به عنوان بخشی از امپراتوری اتریش- مجارستان بوده است. در سال 4342 کرواتها صربها و اسلوونی ها پادشاهی را که پس از سال 4323 به عنوان یوگسلاوی شناخته می شد تشکیل دادند. این کشور در 23 ژوئن 4334 از یوگسلاوی جدا شد و اعلام استقلال کرد و در سال 4332 تحت نظارت اتحادیه اروپا شرق اسلوونی به کشور کرواسی بازگشت. کرواسی در اوریل سال 2113 به ناتو و در ماه جولای به اتحادیه اروپا پیوست. محل قرارگیری کرواسی در منطقه بالکان واقع در جنوبشرقی اروپا و درمرز دریای آدریاتیک بین بوسنیوهرزگوین و اسلوونی می- باشد. این کشور در منطقهای کوهستانی و پوشیده از جنگل در مختصات جغرافیایی 13 درجه و 41 دقیقه از خط استوا و 43 درجه و 91 دقیقه از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. کرواسی از آب و هوایی مدیترانه ای با تابستانی گرم و زمستانی سرد برخوردار است. بررسی وضعیت دمای کشور نشاندهنده آن است که دمای این کشور در فصل زمستان در 3 درجه سانتیگراد زیر صفر در فصل - زمستان تا 21 درجه سانتیگراد بالای صفر در فصل تابستان در نوسان است. طبیعت آن در شمال هموار و جنگلی و در جنوب کوهستانی با ارتفاعات بلند میباشد.

بررسی وضعیت مالی، بیمه ای و اقتصادی صندوق های بازنشستگی

»عدالت اجتماعی «،» حفظ کرامت و حقوق انسان ها « ،» رفاه، امنیت اجتماعی «، » توزیع مناسب درآمد « و » به دوراز فقر « ازجمله آرمان هایی هستند که در سند چشم انداز 1434 جمهوری اسلامی ایران مورداشاره قرارگرفته اند اما بحران ها و کاستی های نظام تأمین اجتماعی کشور به عنوان یکی از ارکان حائز اهمیت حکمرانی، تحقق پذیری این آرمان ها را با چالش هایی جدی روبه رو نموده است. صندوقهای بازنشستگی عمومی کشور از اصلی ترین بازیگران حوزه تأمین اجتماعی کشور به شمار رفته و دارای آثار حائز اهمیت اقتصادی و اجتماعی می باشند.