جشنواره خانوادگی کارگران ؛ جدایی از فضای مجازی/ الگویی که می تواند فراگیر شود

جشنواره خانوادگی کارگران ؛ جدایی از فضای مجازی/ الگویی که می تواند فراگیر شود

شاید برای کارشناسان و جامعه شناسان و اهالی فن یک الگو باشد جشنواره تفریحی ورزشی خانوادگی کارگران که در سنگاچین برگزار شد و چه خوب است همگی ببینیم چه اتفاقی افتاد که طی سه شبانه روز خانواده ها به جز موارد ضروری دست به موبایل نمی زدند!؟

تکنولوژی تحمیل گرایانه خود را بر زندگی ما تحمیل کرده است / ما به سواد برای کاهش آسیب های اجتماعی نیاز داریم/ تقویت فضای دیجیتال و جوامع محلی با هدف غلبه بر کمبود ها

دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : تکنولوژی تحمیل گرایانه خود را بر زندگی ما تحمیل کرده است / ما به سواد برای کاهش آسیب های اجتماعی نیاز داریم/ تقویت فضای دیجیتال و جوامع محلی با هدف غلبه بر کمبود ها

نگاهی به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی کشور کرواسی و گزارش سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زاگرب

سرزمینی که هم اکنون به عنوان کشور کرواسی شناخته می شود تا پایان جنگ جهانی اول به عنوان بخشی از امپراتوری اتریش- مجارستان بوده است. در سال 4342 کرواتها صربها و اسلوونی ها پادشاهی را که پس از سال 4323 به عنوان یوگسلاوی شناخته می شد تشکیل دادند. این کشور در 23 ژوئن 4334 از یوگسلاوی جدا شد و اعلام استقلال کرد و در سال 4332 تحت نظارت اتحادیه اروپا شرق اسلوونی به کشور کرواسی بازگشت. کرواسی در اوریل سال 2113 به ناتو و در ماه جولای به اتحادیه اروپا پیوست. محل قرارگیری کرواسی در منطقه بالکان واقع در جنوبشرقی اروپا و درمرز دریای آدریاتیک بین بوسنیوهرزگوین و اسلوونی می- باشد. این کشور در منطقهای کوهستانی و پوشیده از جنگل در مختصات جغرافیایی 13 درجه و 41 دقیقه از خط استوا و 43 درجه و 91 دقیقه از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. کرواسی از آب و هوایی مدیترانه ای با تابستانی گرم و زمستانی سرد برخوردار است. بررسی وضعیت دمای کشور نشاندهنده آن است که دمای این کشور در فصل زمستان در 3 درجه سانتیگراد زیر صفر در فصل - زمستان تا 21 درجه سانتیگراد بالای صفر در فصل تابستان در نوسان است. طبیعت آن در شمال هموار و جنگلی و در جنوب کوهستانی با ارتفاعات بلند میباشد.

بررسی وضعیت مالی، بیمه ای و اقتصادی صندوق های بازنشستگی

»عدالت اجتماعی «،» حفظ کرامت و حقوق انسان ها « ،» رفاه، امنیت اجتماعی «، » توزیع مناسب درآمد « و » به دوراز فقر « ازجمله آرمان هایی هستند که در سند چشم انداز 1434 جمهوری اسلامی ایران مورداشاره قرارگرفته اند اما بحران ها و کاستی های نظام تأمین اجتماعی کشور به عنوان یکی از ارکان حائز اهمیت حکمرانی، تحقق پذیری این آرمان ها را با چالش هایی جدی روبه رو نموده است. صندوقهای بازنشستگی عمومی کشور از اصلی ترین بازیگران حوزه تأمین اجتماعی کشور به شمار رفته و دارای آثار حائز اهمیت اقتصادی و اجتماعی می باشند.

گزارش صندوق بین المللی پول در موضوع صندوق های بیمه بازنشستگی

بحران نظام­ های بازنشستگی به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات صحیح در حوزه­ های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از بحران‌های جدی اقتصادی کشور محسوب می­شود. صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌عنوان یک بنگاه مالی اداره نمی‌شوند، بلکه به عنوان هلدینگ مدیریتی در حال بنگاه ­داری و شرکت‌داری هستند و به علت عدم تمرکز بخشی-صنعتی و فقدان مهارت­ های علمی و تجربی شاهد بازدهی اندک آن­ها در صنایع مختلف می­ باشیم. از جمله مشکلات صنعت بازنشستگی، فقدان رویکرد متمرکز صندوق­ های مزبور در حوزه بنگاه‌داری و در نتیجه بازدهی‌ پایین می­ باشد؛ بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده به صندوق‌های بازنشستگی در قالب رد دیون زیان‌ده بوده و بسیاری از آنان نیز در زنجیره فعالیت‌های صندوق‌ها قرار نگرفته‌اند.

سیاست‌گذاری اجتماعی در وضعیت آنومی اجتماعی کشور: رویکردها و جهت گیریها با تاکید بر مسائل جامعه کار و تولید

حسن محمدصادقیان، مدیرکل امور اجتماعی : سیاست‌گذاری اجتماعی در وضعیت آنومی اجتماعی کشور: رویکردها و جهت گیریها با تاکید بر مسائل جامعه کار و تولید

نظام نامه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

طی چند دهه گذشته مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی وارد ادبیات دنیای مدیریت شده است . هرچند شرکت هایی در گذشته وجود داشته که نسبت به مسئولیت های اجتماعی در قبال جامعه و محیط زیست و کارکنان حساس بوده اند، اما به طور کلی زمانی این مسئله اهمیت قابل توجهی می یابد که اندیشمندان درمی یابند که با وضعیتی روبرو هستند که در آن نظام و منطق سرمایه داری و پیامدهای نظری آن مبتنی بر سودگرایی و تأکید بر منافع شخصی رو به گسترش است؛ آن ها در چنین شرایطی به این نتیجه می رسند که تعیین مهارکننده هایی قانونی برای آن الزامی و امری منطقی است تا تأکید روزافزون بر فردگرایی موجب فروپاشی جامعه، شکاف گسترده میان اقشار غنی و فقیر و تصاحب یا هدر دادن منابع عمومی و زیست محیطی و سرمایه های نسل های آتی نشود. در چنین فضایی است که مسئولیت اجتماعی با نیتی خیرخواهانه و برای مهار فردگرایی و سرمایه داری افسارگسیخته، مطرح می شود. مسئولیت زیست محیطی شرکتی نخستین بار در میانه دهه 1970 مفهومی جهانی یافت. در آن زمان تنها تأکید بر رعایت مسائل زیست محیطی شرکت ها مد نظر قرار می گرفت. با گسترش شرکت های چندملیتی و فرامرزی، مخاطرات ناشی از قدرت این شرکت ها در اعمال غیرقانونی و فساد و...، سبب توجه بیشتر به مباحث اخلاقی این شرکت ها شد و همچنین با طرح مفهوم توسعه پایدار و صدور بیانیه ریو 1992 و پس از توجه سازمان های مختلف بین المللی همچون سازمان بین المللی کار و سازمان جهانی بهداشت و سایر سازمان های بین المللی، ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها مورد توجه قرار گرفت.

بررسی جایگاه ایران در شاخص رقابت پذیری

"گزارش رقابت پذیری جهانی" از جمله مهمترین گزارشات مجمع جهانی اقتصاد است که از سال 2004 به صورت سالانه، با هدف پایش و مقایسه درجه رقابت پذیری کشورها منتشر می شود. مجمع جهانی اقتصاد به منظور وارد کردن ایران به جمع کشورهای مورد پایش در گزارش رقابت پذیری، اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به ایران از سال 2009 کرد. با توجه به آن که بر اساس روش شناسی مجمع، سنجش رقابت پذیری هر کشور نیازمند جمع آوری اطلاعات مربوط به ایران از سال 2009 کرد. با توجه به آن که بر اساس روش شناسی مجمع، سنجش رقابت پذیری هر کشور نیازمند جمع آوری اطلاعات در دو سال متوالی است، با گردآوری اطلاعات مربوط به ایران در دو سال متوالی 2009 و 2010، ایران نیز برای نخستین بار در گزارش سال 2010-2011 مجمع جهانی اقتصاد در جمع کشورهای مورد بررسی قرار گرفت.