رسانه جدید

اقتصاد دیجیتال و دیده بان تامین اجتماعی

اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در گزارشی به بررسی تاثیرات اقتصاد دیجیتال بر سازمان‎های تامین اجتماعی پرداخته است. براساس این گزارش، اقتصاد دیجیتال به شدت زندگی روزمره، چگونگی کار کردن و چگونگی زندگی کردن ما را متحول می‎کند. این اتحادیه از دو زاویه به این تحول نگاه می‎کند: محیط در حال تغییر که در آن موسسات تامین اجتماعی تکامل پیدا می‎کنند و اینکه موسسات تامین اجتماعی چگونه خودشان تحت تاثیر واقع می‎شوند و می‎توانند به این چالش‎ها پاسخ دهند. براساس این گزارش، در حوزه بیمه‎های اجتماعی، دیجیتالی شدن و اقتصاد دیجیتال تهدیدی برای پایداری مالی این نوع بیمه‎ها خواهد بود که در این صورت نیاز به توسعه دامنه پوشش قانونی به گروه‎های جدید شغلی ضروری است. همچنین این پدیده، تاثیری مستقیم بر اشتغال دارد و سبب ایجاد شغل‎های جدید و از طرفی حذف یک سری از شغل‎ها می‎شود.
رسانه جدید

معجزه ورزش؛ روزنه امیدی برای معلولان

امروز یك معلول در جامعه ما به رغم همه موانع و مشکلات نه تنها احساس شرم و گوشه گیری نمی کند که می رود می شود زهرا نعمتی بهترین کماندار جهان و به قدری پیشرفت می کند که به عنوان اولین معلول در رقابت های تیروکمان المپیک حضور پیدا می کند

کیفیت نهادها و ترکیب مخارج دولت: یک الگوی نظری

این پژوهش اثر سیاست های بازتوزیعی را بر ترکیب مخارج دولت مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از یک الگوی بازی گونه به شکل اطلاعات کامل و پویا استفاده می شود.این الگو نشان می دهد که کیفیت نهادها متغیری اساسی برای تعیین میزان هزینه کرد مخارج دولت در کالاهای عمومی است. مهمترین یافته این پژوهش آن است که در دموکراسی هایی که کیفیت نهادها بالاست، مردم در خلال انتخابات بازتوزیع مستقیم را تقاضا نمی کنند اما وقتی کیفیت نهادها پایین است، انتخابات به ابزاری برای مطالبات بازتوزیعی تبدیل می شود و در چنین شرایطی عوام گرایی )پوپولیسم( مجال بروز مییابد. نکته مهم این است که این الگو نشان می دهد رأی دهندگان به شکل عقلایی بازتوزیع مستقیم را به سرمایه گذاری روی کالاهای عمومی که اثرات جانبی مثبتی دارند ترجیح می دهند. این پژوهش پاسخی برای این پرسش فراهم می کند که چرا بیشتر مردم به سیاست هایی رای می دهند که برای رشد بلندمدت آنها مضر است.
رسانه جدید

مطالعه ساز و کار صندوق های بازنشستگی اختیاری

امروزه در اغلب کشورهای جهان، صندوق های بازنشستگی خصوصی نقشی مهم و رو به رشد در تأمین رفاه بازنشستگان و سالمندان بر عهده دارند. علاوه بر این، این صندوق ها به عنوان یکی از سرمایه گذاران نهادی، دارای نقشی پررنگ در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی هستند. با مشارکت صندوق های بازنشستگی در تأمین مالی بلندمدت پروژه ها، امکان ایجاد رشد و ثبات اقتصادی در کشورها افزایش می یابد.
رسانه جدید

کتاب «ارزیابی نظام بازنشستگی»

این کتاب در پنج بخش مجزا نظام بازنشستگی جمهوری اسلامی ایران را بررسی و مورد ارزیابی قرار می دهد. در بخش نخست کتاب خلاصه ای از اصلاحات ساختاری و نهادی، پارامتریک، مدیریت ذخایر مستمری و پیش بینی تاثیر مالی اصلاحات پارامتریک آمده است. در بخش دوم کتاب، وضع موجود سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مروری کلی شده است که به دنبال آن در بخش سوم پیش بینی های وضعیت پایه این سازمان ها تشریح شده است. بررسی پوشش، پایداری مالی، برابری و کفایت، روابط مالی شفاف، مدیریت ذخایر و گزینه های پیشنهادی اصلاحات در بخش های چهارم و پنجم به آنها پرداخته شده است.