بخشنامه ساعات کاری کارمندان دولت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ دی ۱۳۹۶ ]
مراحل انتخاب ومعرفی واحدهای نمونه استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
شناسایی و معرفی کارگران به نهضت سواد آموزی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
توسعه و ترویج فرهنگ نماز در کارگاه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
تهیه و توزیع نشریات بهداشتی بین کارگران واحدهای تولیدی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
مراحل انجام امور مربوط به انتخاب و معرفی زن سرپرست خانوار (بعد از اصلاح)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
مراحل انتخاب ومعرفی گروه های کار نمونه استانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
بازدید از مراکز نگهداری کودکان در واحدهای کارگری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
توسعه فرهنگ کتابخوانی و توزیع محصولات فرهنگی به واحد های تولیدی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
واگذاری سهام به کارگران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت راهنمایی در خصوص حذف یارانه افراد
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
نظارت بر فعالیت های فرهنگی ادارات تابعه و واحدهای صنعتی تحت پوشش
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
اعزام کارگران جهت دیدار با مقام معظم رهبری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت برگزاری دوره های آموزشی ویژه جامعه کار و تولید
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
بازدید از واحدهای کارگری و نظارت بر تاسیسات رفاهی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
شناخت و کاهش آسیب های اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
مراحل اعزام کارگران به استراحتگا هها و زائر سراها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
برگزاری اوقات فراغت فرزندان کارگران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
برگزاری دوره های آموزشی رفاه اجتماعی برای مسئولین رفاهی و مدیران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
مراحل اعزام کارگران به استراحتگا هها و زائر سراها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
انتخاب و معرفی زن مدیرسرپرست خانوار نمونه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
بهداشت یار نمونه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند برگزاری جلسات کارگروه اشتغال و پیگیری مصوبات کارگروه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت تجدید انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مدت زمان انجام کار 2 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند بررسی ، تایید و پیگیری طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاههای مشمول مدت زمان انجام کار 6 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند درخواست مشاغل سخت و زیان آور مدت زمان انجام کار 6 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند تشکل ها (ثبت کانون شورای اسلامی کار)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند بازرسی کار مدت زمان انجام کار 1 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند تجدید انتخابات کانون کارگران بازنشسته استان زنجان مدت زمان انجام کار 2 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند رسیدگی به شکایات در روابط کار مدت زمان 40 روز
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند ثبت شوراهای اسلامی کار استان مدت زمان انجام کار 2 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند تجدید انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی مدت زمان انجام کار 2 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ دی ۱۳۹۶ ]
دریافت لیست شرکت های خدماتی و پشتیبانی و فضای سبر تایید صلاحیت شده دی ماه سال 94 استان زنجان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ دی ۱۳۹۶ ]
دریافت اسامی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان زنجان (96/02/18)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ]
قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار (مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ آذر ۱۳۹۶ ]
راهنمای اجرای چرخه مدیریت ریسک در کارگاه های کوچک و متوسط
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ]
استان در یک نگاه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ آذر ۱۳۹۶ ]
فلوچارت فرآیند تجدید انتخابات انتخاب نمایندگان کارگران مدت زمان انجام کار 2 ماه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ آذر ۱۳۹۶ ]
عناوین جدید شغل های پیشنهادی سازمان ها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ آبان ۱۳۹۶ ]
ارتقای سلامت روان برای مدیران (قسمت اول)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۱ آبان ۱۳۹۶ ]
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
برنامه و خط مشی دولت دوازدهم
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
برنامه پیشنهادی وزیر برای مجلس دولت 12
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
مجموعه قوانین و مستندات بالادستی رفاه اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ آبان ۱۳۹۶ ]
دریافت لیست جدید شرکت های خدماتی و پشتیبانی و فضای سبز تایید صلاحیت شده استان زنجان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ مهر ۱۳۹۶ ]
مدارک
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ]
کشاورزی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ]