ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ]
 
سنوات99
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ]
دستورالعمل های تبعی مزد سال 1399
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ]
خلاصه بخشنامه سال 1399
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ]
بخشنامه مزد سال 1399
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ]
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تبصره 1 ماده 7 قانون کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۴ اسفند ۱۳۹۸ ]
بخشنامه مقام عالی وزارت مبنی بر حمایت از بازرسان سلامت اداری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ]
آمارنامه سال 97 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه وزرات متبوع در سطح استان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ]
آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ]
آیین نامه ایمنی در جایگاههای عرضه سوخت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ]
مصوبات اولین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به ریاست معاون اول محترم رییس جمهور روز دوشنبه مورخ 98/7/1
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳ مهر ۱۳۹۸ ]
معرفی و نحوه ارتباط با بازرس سلامت اداری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ]
بخشنامه مقام عالی وزارت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ]
مواد 91 و 92 قانون خدمات کشوری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ]
پیام های آموزشی مفاهیم و قوانین تخلفات اداری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ]
استان در یک نگاه - سال 97
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
استان در یک نگاه - سال 93
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
آمارنامه سال 96 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه وزرات متبوع در سطح استان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
آمارنامه سال 95 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه وزرات متبوع در سطح استان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
مجموعه قوانین بالادستی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
قانون اصلاح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
قانون ،حمایت از حقوق معلولان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
فرآیند سامانه کارگران ساختمانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
شیوه نامه اعتراض به حذف از فهرست دریافت کنندگان یارانه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
دستورالعمل بسته کمک جبرانی غذایی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
برنامه مشترک ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی به کارگران بیمه شده
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
آیین نامه ارائه خدمات اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
نمودار بررسی حوادث ناشی از کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
فلوچارت مشاغل خانگی و تعداد اشتغال ایجاد شده مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
فلوچارت طبقه بندی مشاغل
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
فلوچارت رسیدگی به شکایات روابط کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
منشور حقوق شهروندی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
مشخصات واحدهای فعال استان زنجان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
جذب سرمایه گذار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
جذب سرمایه گذار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
فهرست کارگاههای تولیدی-حمایتی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
اطلاع رسانی انتشار آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار ( دایکست ) در روزنامه رسمی کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
مصوبه افزایش حق مسکن کارگران سال 98
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
test
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
 
تعرفه کارآفرینی سال 97 اکسل
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
 
زیر گروه های تخصصی مراکز مشاوره کارآفرینی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
مدارک لازم جهت صدور مجوز مرکز مشاوره
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
نمونه فرم شناسه کارآفرینان وزارت تعاون،کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
فلوچارت صدور مجوز مراکز مشاوره کارآفرینی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
لیست مراکز مشاوره کارآفرینی استان در سال 97
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
لیست کارآفرینان برتر و منتخب سال 96
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
فرمهای خام نظارت بر عملکرد فصلی مراکز مشاوره کارآفرینی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]