مشخصات بازرسان و اعضای کمیته کارشناسی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

محل خدمت

تلفن

1

بهروز لطفی

معاون مدیر کل

رئیس کمیته و بازرس

دفتر مدیریت عملکرد

86732216

2

اردشیر انصاری

رئیس گروه نظارت و بازرسی

عضوکمیته و بازرس

دفتر مدیریت عملکرد

86732203

3

شعله جعفرنژاد

کارشناس نظارت و بازرسی

عضوکمیته و بازرس

دفتر مدیریت عملکرد

86732231

4

رضا ذاکری

رئیس گروه تعیین صلاحیت

عضوکمیته و بازرس

مرکز حراست

09122117787-2607

5

عزیزه غریب

کارشناس حقوقی

عضوکمیته و بازرس

اداره کل حقوقی

09212812161

6

زهرا سعیدآذری

کارشناس مسئول تجزیه و تحلیل سیستمها

عضوکمیته و بازرس

مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

09125469480-2398

7

فریبا کریم بخش

کارشناس مسئول ارتباط با استانها

 و واحدهای تابعه

عضوکمیته و بازرس

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

09127122401-2495

8

سامه ابتهاج

کارشناس دفتر وزارتی

عضوکمیته و بازرس

حوزه وزارتی

09361233420-2758

9

محسن عدل محمدی

بازرس کار

عضوکمیته و بازرس

اداره کل بازرسی کار

09125481974-2367

10

حسین محمودی

رئیس اداره اموال و مستندسازی

عضوکمیته و بازرس

اداره کل امور مالی

9121863340-2445-

11

محمد گیل پور

رئیس اداره امور استخدام

عضوکمیته و بازرس

اداره کل توسعه منابع انسانی

09361683888-2752

12

شاپور وکیلی

معاون

عضوکمیته و بازرس

اداره کل پشتیبانی

09122117787-2607

13

اسمعیل طاهری بهروز

رئیس گروه نظارت

عضوکمیته و بازرس

معاونت  اموراقتصادی

09123371786-2834

14

محمد تقی احمدی

مشاور معاونت امور تعاون

بازرس

معاونت امور تعاون

09195093854-86732232

15

غلامعباس مهری

مشاور معاونت توسعه کارآفرینی

بازرس

معاونت توسعه کارآفرینی

2597-09128197984

16

زهرا داداشعلی

رئیس گروه پاسخگویی به شکایات

بازرس

دفتر مدیریت عملکرد

86732227

17

سید عبدالغنی ادیانی

کارشناس برنامه ریزی بیمه

بازرس

معاونت رفاه اجتماعی

09125759591

18

رضا صادقی بنیس

معاون

بازرس

دفتر وزارتی

09122140288

19

نادر سیری

کارشناس نظارت و بازرسی

بازرس

دفتر مدیریت عملکرد

86732203

20

علی حاجیوند

رئیس گروه ارزیابی عملکرد

بازرس

دفتر مدیریت عملکرد

86732211

21

هرمز میرزایی

کارشناس نظارت و بازرسی

بازرس

دفتر مدیریت عملکرد

86732214

22

قدرت ا...یوسف پور

کارشناس مطالعات فرهنگی

بازرس

دفتر امور فرهنگی

09121373529-2097

 

 

مشخصات بازرسان سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم استانها

ردیف

استان

نام و نام خانوادگی

تلفن

1

آذربایجان شرقی

ناصر دیندار

09143310510-04132889100

2

آذربایجان غربی

حمید خلیل زاده کویجه لو

09144454530-04432770860

3

اردبیل

عبدالعلی حسن زاده

09902808675

4

اصفهان

حسن پورعسگری

09132073942

5

اصفهان

علیرضا رئیسیان

09131848162

6

البرز

محمود بهرام زاده

09121982362-02632505529

7

ایلام

جلال مجیدی راد

09188400565-08433337521

8

بوشهر

مصدق کشاورزی

09179611151

9

تهران

کوروش یزدان

09123032700-42736405

10

چهارمحال و بختیاری

محسن فدایی

09133840380

11

خراسان جنوبی

آسیه اقتدارنسب

09151432657

12

خراسان رضوی

محمود حکمتی پور

09151241404-05137265262

13

خراسان شمالی

محسن غلامی

09159862605-05832258993

14

خوزستان

جمیل جلالی

09161191220-06133770008

15

زنجان

سیدعلیرضا موسوی پور

09127444204-0243344491

16

سمنان

بتول کاشی

09127315316

17

سیستان و بلوچستان

سید مهدی حسینی

09155412236-054333234961

18

فارس

علی باقری

09177378415

19

قزوین

مهنوش بهزادپور

09127820560-02833330092

20

قم

مصطفی آمره

09127545360-02536162178

21

کردستان

عباس ندیم صمدی

09187900842

22

کرمان

فاطمه زند نگاری

09132952478-03432755901

23

کرمانشاه

سیده پرستو حسینی

09189213955

24

کهکیلویه و بویر احمد

یوسف نجفی

09173430344

25

گلستان

محبوبه فدائی

09111716405

26

گیلان

محسن مهدی زاده

09111426298-01342529980

27

لرستان

امیر حسین پور

09169766499

28

مازندران

شهرام ابراهیمیان

09122184801-01133347035

29

مرکزی

حسین مرادی

08603140166-09188601294

30

هرمزگان

طاهره چشم براه

09177616396

31

همدان

خدایار مظفری زاده

09187051778

32

یزد

نیکی آرمین

09131527112