قوانین و مقررات ارزیابی عملکرد

 

:white_check_mark:شیوه نامه امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سطح ملی (۱۳۹۷) بر روی سایت قرار گرفت. و قابل بهره برداری از لینک زیر می باشد.

:white_check_mark:پوشه حاوی شاخص های عمومی سطح ملی(سال ۱۳۹۷) منضم به "لینک مستندات شاخص ها" در سایت قرار گرفت که از طریق لینک های زیر قابل بهره برداری می باشد.

:white_check_mark:فایل های مربوط   به برنامه جامع اصلاح نظام اداری - دوره دوم و راهنمای نحوه تنظیم برنامه عملیاتی (تفاهم نامه) برنامه سه ساله(۱۳۹۷-۱۳۹۹)از لینک زیر قابل دریافت می باشد. 

 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

استخدامی