رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی برتر (جهش تولید- رشد بهره وری)

معاونت اموراقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
  فایلهای مرتبط
رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی برتر (جهش تولید- رشد بهره وری)
سال 1399 بر اساس پیشنهاد راهبردی و دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب بنام «سال جهش تولید» نام گذاری شد. این نامگذاری، حاوی شناختی روشن از پویایی های درونی بیشتر اقتصاد ایران و آگاهی از ظرفیت های نهفته و مهمی است که می توانست در سخت ترین سال در چهار دهه اخیر با همزمانی تنگناهای تحریم ظالمانه و بی سابقه و فراگیری کرونا زمینه خروج از رکود را برای اقتصاد ایران فراهم کند. به زعم من این پیام، حاوی درون مایه ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. آن درون مایه در انطباق کامل با موضوع «اقتصاد مقاومتی» برای اقتصاد ایران شکل گرفته و در واقع مقاوم کردن اقتصاد در مقابل تکانه های بیرونی است. از سوی دیگر با برداشت مفهومی از نظریه های رشد و توسعه در اقتصاد، می‌توان جهش تولید را به عنوان یک تغییر کمی سریع و پر شتاب در تولید ناخالص داخلی تفسیر کرد که هدف غایی آن دستیابی به رشد پایدار و یکنواخت است.

  در حال حاضر، با توجه به شرایط و مخاطرات محیطی ‏پیش‏روی کشور، از جمله تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی و از سوی دیگر مجموع شرایط نامساعد حاکم بر درون واحدهای اقتصادی و محیط اقتصادی پیرامون آنها که منجر به ضعف رقابت پذیری بنگاه‌های اقتصادی و ظرفیت تولید بلا استفاده قابل توجه در صنایع مختلف کشور شده است، اهمیت توجه به بهبود سیاست گذاری ها در راستای، ایجاد ظرفیت تولید، رشد شاخص بهره‌وری و افزایش ارزش‏افزوده اقتصاد کشور مبتنی بر مجموعه سازوکارهای درونی و حقیقی اقتصاد (مانند توسعه سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و فناوری موجود) و عوامل سیاستی و نهادی را به عنوان تنها منبع رشد اقتصادی کشور را به یک ضرورت تبدیل کرده است. این ضرورت از این منظر قابل فهم عمیق تر است که نمادهای «محصول مناسب» در طول زمان مستمرا در حال تغییر هستند، بنابراین بازسازی ساختار اقتصاد امری ضروری برای اطمینان از تولید محصول مناسب در گذر زمان است. ارتقای محصول، ایجاد محصول جدید و ایجاد مدل های جدید کسب و کار که همگی از راه نوآوری یا پیشرفت فنی (انتقال و جذب دانش) حاصل می شوند، فرآیند بازسازی اقتصادی را تسهیل می‌کنند. در این مسیر فراموش نکردن تاثیرات عمیق و ریشه ای محیط اقتصادی (نهادی، کلان و بخشی) به مثابه بستری که در آن نوآوری و پیشرفت فنی شکل می‌گیرد و واحدهای اقتصادی از کانال آنها به ارتقای کارایی سوق پیدا می‌کنند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به سهم حدودا 10 درصدی ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تولید ناخالص داخلی، برای سنجش میزان موفقیت در کنترل اثر پذیری از تکانه های بیرونی(تحریم ها و پاندمی کرونا) و تغییر کمی و پرشتاب در تولید، این وزارت‌خانه با ارزیابی بنگاه‌های زیر مجموعه به کمک شاخص های «جهش تولید» و «بهره‌وری» بنگاه‌های مدیریتی را در سال 1398 و 1399 ارزیابی و رتبه بندی کرده است، تا از این طریق با نظارت بیشتر بر بنگاه‌های زیر مجموعه و سیاست‌های حمایتی خود از این بنگاه‌ها، گام بلندی در جهت حرکت به سمت پایداری رشد تولید ناخالص ملی بردارد. اگرچه در سال گذشته اقتصاد ایران به واسطه تحریم ها و پاندمی کرونا در مرکز ثقل آماج همین تکانه های بیرونی قرار گرفت اما بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمترین میزان آسیب از تکانه های بیرونی را متوجه خود ساخته است.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.