• ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با حضور مدیران کل زیر مجموعه و با حضورآقای خلیلی مدیر کل محترم تعاون،

 • جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با حضور دکتر شریعت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و

 • سیزدهمین جشنواره شهید رجایی با تجلیل از خانواده‌های شهدای دولت و دستگاههای برتر برگزار شد

 • جلسه جمع بندی: جلسه جمع بندی ارزیابی فضای عمومی استان لرستان با حضور آقای صادقی معاون محترم دفتر مدیریت عملکرد وزارت متبوع 25 5/96 راس ساعت 18 آغاز گر

 • شورای هماهنگی مدیران زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان سمنان با حضور بهروز لطفی، معاون دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجت

 • بهروز لطفی معاون دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه جمعبندی ارزیابی عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان ضمن

 • دومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 24/5/96 با حضور اعضاء کمیته مدیریت عملکرد برگزار گردید.

 • کارشناسان نظارت و ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیریت درمان استان سمنان از فضای عمومی بازرسی نمودند

 • ارزیابی فضای عمومی و تعامل بین سازمانی واحد های اجرایی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان سمنان

 • بازرسی ادواری از عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان

Loading
Loading
Loading

خبرهای مربوط به دفتر مدیریت عملکرد

صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۷
 • برترین

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

Loading