• اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال جاری به ریاست جناب آقای دکتر فیروزآبادی قائم مقام محترم وزیر و رئیس کمیته مدیریت

 • بازرسی فضای عمومی ادارات کل اجرایی وابسته به وزارت متبوع در استان تهران از تاریخ 96/3/8 لغایت 96/3/17 انجام شد

 • :"طراحی و تحلیل الگوی شایستگی های مدیران کل استانی وزارت متبوع "

 • شیوه نامه بازرسی ادواری از ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال 1396 به روز رسانی گردید

 • نقشه راه سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط دبیرخانه کمیته تدوین گردید.

 • جلسات تدوین چک لیست بازرسی سال 1396 از واحدهای استانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 • نشست هم اندیشی پیرامون بررسی نحوه اثربخشی تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری در تاریخ 30 فروردین در سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار گردید

 • گزارش عملکرد سامانه جامع پاسخگوئی به شکایات وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی در سال 1395

 • تهیه گزارش آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه و کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 • تأکید جناب آقای دکتر فیروزآبادی در خصوص اهمیت کسب امتیاز شایسته ارزیابی عملکرد سال 1395 وزارت متبوع و مسئولیت مدیران ذیربط در این زمینه

خبرهای مربوط به دفتر مدیریت عملکرد

صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
 • برترین

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد