• تقدیر از عملکرد سال 95 واحدهای برتر ستادی در سومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 • گزارش دومین جلسه ویدئوکنفرانس دفتر مدیریت عملکرد با کارشناسان ومدیران ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استانها در تاریخ 7/8/96

 • نتایج ارزیابی عملکرد سال 1395

 • روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از برگزاری جلسه مشترک بین شورای مدیریت این اداره کل با دکتر رضا شریعت مشاور وزیر و مدیرکل دف

 • جلسه جمع بندی تیم بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ایلام برگزار شد

 • جلسه جمع بندی بازرسی فضای عمومی ادارات تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان چهارمحال و بختیاری در تاریخ 30/6/96 برگزار شد.

 • مشاور وزیر و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت تعاون,کارورفاه اجتماعی در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ا

 • ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با حضور مدیران کل زیر مجموعه و با حضورآقای خلیلی مدیر کل محترم تعاون،

 • جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با حضور دکتر شریعت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و

 • سیزدهمین جشنواره شهید رجایی با تجلیل از خانواده‌های شهدای دولت و دستگاههای برتر برگزار شد

Loading
Loading
 • تقدیر از عملکرد سال 95 واحدهای برتر ستادی در سومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 • گزارش دومین جلسه ویدئوکنفرانس دفتر مدیریت عملکرد با کارشناسان ومدیران ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استانها در تاریخ 7/8/96

 • نتایج ارزیابی عملکرد سال 1395

 • روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از برگزاری جلسه مشترک بین شورای مدیریت این اداره کل با دکتر رضا شریعت مشاور وزیر و مدیرکل دف

 • جلسه جمع بندی تیم بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ایلام برگزار شد

 • جلسه جمع بندی بازرسی فضای عمومی ادارات تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان چهارمحال و بختیاری در تاریخ 30/6/96 برگزار شد.

 • مشاور وزیر و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت تعاون,کارورفاه اجتماعی در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ا

 • ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با حضور مدیران کل زیر مجموعه و با حضورآقای خلیلی مدیر کل محترم تعاون،

 • جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با حضور دکتر شریعت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و

 • سیزدهمین جشنواره شهید رجایی با تجلیل از خانواده‌های شهدای دولت و دستگاههای برتر برگزار شد

Loading

خبرهای مربوط به دفتر مدیریت عملکرد

صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
 • برترین

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

Loading