• روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی از تقدیر مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی از مهندس احمدی خبر داد .

 • جلسه شواری هماهنگی استان اصفهان در خصوص جمع بندی نتایج ارزیابی فضای عمومی ادارات کل وابسته به وزارت متبوع با حضور معاون دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون

 • همایش منطقه ای مدیران ارزیابی عملکرد دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور 9 استان در روزهای 27 و 28 بهمن ماه در اداره کل است

 • برگزاری دوره های آموزشی از سوی دفتر مدیریت عملکرد

 • جلسه شورای هماهنگی مدیران کل حوزه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستان در خصوص جمعبندی بازرسی از فضای عمومی ادارت تابه وزارتخانه

 • بازدید بازرسان وزارت رفاه از اداره کل بیمه سلامت استان خوزستان بازرسان حوزه وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی از اداره کل بیمه سلامت خوزستان بازدید بعمل آ

 • سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت متبوع در استان خراسان جنوبی در روز چهارشنبه مورخ 13/11/95 در محل اداره کل تعاون ،کار و رفاه

 • جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای اجرایی استان بوشهر در روز چهارشنبه تاریخ 6/11/95 با حضور معاون دفتر مدیریت عملکردبرگزار شد

 • جلسات آموزش سامانه جامع پاسخگویی به شکایات با حضور کاربران ستادی سازمانهای وابسته وهمکاران این دفتر خانمهاداداشعلی، شایگان وآقای کلهر در تاریخ های4/11

 • برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عملکرد ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و واحدهای اجرایی سازمان های تابعه به صورت منطقه ای

خبرهای مربوط به دفتر مدیریت عملکرد

صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
۰۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۰:۳۴
 • برترین

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد