• اطلاعیه *** سامانه ارتباط مردمی دفتر مدیریت عملکرد برای به روز رسانی تا اطلاع ثانویه قطع می باشد

 • همایش ارتباطات مردمی و حقوق شهروندی در تاریخ 19 اردیبهشت سال جاری توسط دبیرخانه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم مستقر در دفتر مدیریت عملکرد و ب

 • سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری زنجان: توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای مرهون تلاش کارگران است

 • مشاور وزیر و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد:ضرورت ترزیق روح امید به جامعه کارگری

 • کارمندان در ارائه خدمات باکیفیت به مردم آتش به اختیار باشند

 • بازدید مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مجمع مهرانه

 • حقوق شهروندی جزو حقوق ذاتی و فطری انسان ها شناخته می شود

 • همایش ارتباطات مردمی و حقوق شهروندی در تاریخ 19 اردیبهشت 1397 در استان زنجان برگزار می شود

 • برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با حضور واحدهای ستادی واجرائی وزارت متبوع در خصوص فرایند ارزیابی عملکرد سال 1396

 • اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال 1397

Loading
Loading
 • اطلاعیه *** سامانه ارتباط مردمی دفتر مدیریت عملکرد برای به روز رسانی تا اطلاع ثانویه قطع می باشد

 • همایش ارتباطات مردمی و حقوق شهروندی در تاریخ 19 اردیبهشت سال جاری توسط دبیرخانه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم مستقر در دفتر مدیریت عملکرد و ب

 • سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری زنجان: توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای مرهون تلاش کارگران است

 • مشاور وزیر و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد:ضرورت ترزیق روح امید به جامعه کارگری

 • کارمندان در ارائه خدمات باکیفیت به مردم آتش به اختیار باشند

 • بازدید مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مجمع مهرانه

 • حقوق شهروندی جزو حقوق ذاتی و فطری انسان ها شناخته می شود

 • همایش ارتباطات مردمی و حقوق شهروندی در تاریخ 19 اردیبهشت 1397 در استان زنجان برگزار می شود

 • برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با حضور واحدهای ستادی واجرائی وزارت متبوع در خصوص فرایند ارزیابی عملکرد سال 1396

 • اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال 1397

Loading
 • برترین

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

 • تقدیر از نفرات برترآزمون مدیریت عملکرد

Loading